Bc 525

 Visoka klijavost i energija klijanja semena
 Klip velik s 16-18 redova
 Zrno krupno, u tipu kvbalitetenog zubana sa velikim udelom caklavog endoserma
 Stabljika niska i ujednačena
 Lagana berba i kombarniranje zelen
 Namenjen za proizvodnju zrna u različitim nivoima agrotehnike

FAO520

Категорије: ,