Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KRUŠKA

0,3 – 0,4

Tretman u vreme masovnog piljenja larvi, a kruška u fazi razvoja (BBCH-skala 71-75)

JABUKA

0,3 – 0,4

Tretman na početku piljenja larvi, a jabuka u fazi razvoja (73-75 BBCH-skale)

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Spinosini, deluje kao neurotoksični insekticid, alosterični aktivator nikotinskih receptora acetilholina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne preporučuje se primena preparata Delegate 250 WG u vreme cvetanja voća, odnosno u vreme leta oprašivača (pčele, bumbari…). Preparat ne treba primenjivati alternativno sa preparatima na bazi spinosada.Preparat je moguće mešati sa većinom insekticida i fungicida uz prethodnu proveru kompatibilnosti, ali se ne preporučuje tank-mix sa preparatima alkalne reakcije. Preparat se primenjuje folijarno tokom vegetacije svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretman iz vazduhoplova nije dozvoljen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DELEGATE 250 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked