Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KRUŠKA

0,3 – 0,4

Tretman u vreme masovnog piljenja larvi, a kruška u fazi razvoja (BBCH-skala 71-75)

JABUKA

0,3 – 0,4

Tretman na početku piljenja larvi, a jabuka u fazi razvoja (73-75 BBCH-skale)

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Spinosini, deluje kao neurotoksični insekticid, alosterični aktivator nikotinskih receptora acetilholina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne preporučuje se primena preparata Delegate 250 WG u vreme cvetanja voća, odnosno u vreme leta oprašivača (pčele, bumbari…). Preparat ne treba primenjivati alternativno sa preparatima na bazi spinosada.Preparat je moguće mešati sa većinom insekticida i fungicida uz prethodnu proveru kompatibilnosti, ali se ne preporučuje tank-mix sa preparatima alkalne reakcije. Preparat se primenjuje folijarno tokom vegetacije svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretman iz vazduhoplova nije dozvoljen.