Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA (OZIMA I JARA)

50 ml na 100 kg semena (uz dodatak 500 do 700 ml vode)

Nanosi se najranije tri meseca pre setve na suvo i kalibrirano seme (faza 00 BBCH skala), visoke klijavosti koje prethodno nije tretirano drugim sredstvima za tretiranje semena

DELOVANJE: sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola (demetilacija u C-14) u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je zaštiti semena pšenice od prouzrokvača glavnice (
Tilletia tritici, T.
laevis) i otkrivene gari (Ustilago tritici) pšenice

PREPORUKE I NAPOMENE:
može se mešati sa insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne
suspenzije za tretiranje semena i koje su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa
koncentrovanim rastvorima (SL) i preparatima koji sadrže organske rastvarače –
najčešće su koncentrati za emulzije (EC). Tretirano seme ne koristiti za ishranu
ljudi, riba, ptica i drugih domaćih i divljih životinja. Tretirano seme ne ostavljati
na površini zemlje.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DEFENDER”

Your email address will not be published. Required fields are marked