IZUZETNO RODAN HIBRID KUKURUZA PUNE VEGETACIJE NOVE GENERACIJE. ROBUSNOG I VISOKOG STABLA (oko 330 cm) SA KLIPOM POSTAVLJENIM NA VISINI OKO 145 cm. NAJBOLJI KUKURUZ ZA SILAŽU!

  • Hibrid formira oko 22 reda zrna. Klip je valjkastog oblika, dugačak, sa pravilnim redovima. Izuzetno je krupan, lep i zdravog izgleda. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno, duboko i teško. Pogodan za berbu beračem i kombajnom. Lako se bere i ručno.
  • Karakteristični su uspravni, erektivni listovi u gornjem delu biljke.
  • Stablo je vrlo robusno, čvrsto i otporno na lom. Masivan korenov sistem mu omogućava tolerantnost na poleganje u stablu i korenu.
  • Pogodan je za spravljanje silaže zbog velike biljne mase i robusne biljke i klipa. Učešće klipa u silo masi je veći nego kod mnogih hibrida, pa je silaža je vrlo dobrog kvaliteta.
  • Karakteriše ga brz i dobar rani porast i zbog toga bi setva ovog hibrida trebala započeti čim se zemlja ugreje od 8 do10C, što je u uslovima Srbije često već krajem marta, odnosno početkom aprila. Preporučuje se ranija setva, čim to dozvole vremenski uslovi.
  • Dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlično ozrnjen. I pored toga što je klip masivan i težak, lako se bere ručno.
  • Tolerancija na sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena.
  • Odlično reaguje na adekvatno đubrenje i navodnjavanje pa mu zbog njegovog visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca među hibridima njegove dužine vegetacije. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže na plodnim zemljištima u ravničarskim predelima i u dolinama reka, uz adekvatnu agrotehniku.
  • Preporučena gustina setve: 62 500 biljaka/hektaru (na 23 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 58 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DANDI FAO 700”

Your email address will not be published. Required fields are marked