CYTHRIN 250 EC

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cipermetrin 200 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50ml, 100ml, 1l

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 10 dana – strna žita, 56 dana – vinova loza

MDK: 0,5 – vinova loza; 0,1 – strna žita

MBT: 2

Категорије: ,

Опис

Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

STRNA ŽITA

0,12 – 0,24 l/ha

Mlađi larveni stadijumi

VINOVA LOZA

0,012 – 0,024%

Na početku piljenja prvih gusenica

DELOVANJE:

Cythrin 250 EC je nesistemični insekticid iz grupe Piretroida koji deluje digestivno i kontaktno. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju štetnih insekata: žitna pijavica (Lema melanopus ), i grozdov smotavac (Lobesia botrana ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne sme se mešati sa alkalnim i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno samo u usevu šećerne repe. Klasični piretroid, brzog inicijalnog delovanja (“nokdaun efekat”). Širok spektar delovanja na sve vrste insekata i skoro sve stadijume. Primenjivati ga na početku vegetacije kada su temperature niže do 200C, jer zbog isparljivosti na višim temperaturama kratko deluje.