Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Vinova loza

2,3 (23 g/100 m²)

Primena od počeka listanja, pa do pojave šarka (od faze 12, 13-19 do 83 BBCH skale)

Krompir

2,3 (23 g/100 m²)

Primena od faze ranog porasta sve do 14 dana pred vađenje krtola (faze (15 – 90 BBCH skale)

Paradajz i plavi patlidžan

2,3 (23 g/100 m²)

Primena preventivno ili u ranijim stadijumima infekcije, od faze ranog rasta biljke do postojanja uslova za nastajanje infekcije (faze 13 – 89 BBCH skale)

DELOVANJE:

fungicid na bazi dve aktivne materije, prva Cimoksanil iz grupe Karbamida (uree) koji inhibira sporulaciju (obrazovanje spora). Druga aktivna materija, Mankozeb iz grupe Ditiokarbamati, inhibira enzime u procesu disanja

SPEKTAR DELOVANJA namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).