Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu

Delovanje
Cornisto® je selektivni, translokacioni herbicid kojeg korovi absorbuju korenom i listom. Inhibira biosintezu karotenoida, što dovodi do izbeljivanja korova, nekroze, a brzo i do potpunog propadanja korova. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2.

Primena
Kukuruz:
– 0,15-0,25 l/ha (1,5-2,5 ml na 100 m2) + 0,1 l/ha okvašivača
 Cyrasil®, posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2 do 8 listova (faze 11-18 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2 do 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→U slučaju da kukuruz tretiran preparatom 
Cornisto® propadne iz bilo kog razloga, odmah se može sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine, nakon dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret, krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.
→ Zbog proširenja spektra delovanja na uskolisne korove, može se mešati sa herbicidima 
Rincor® ili Vesticor® 40 SC.
→ 
Cornisto® poseduje odlično zemljišno delovanje, čime se sprečava nicanje novih korova duži vremenski period..

Aktivna materija

Mezotrion 480 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

0,15-0,25 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

125ml, 250ml, 1l