Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jagoda, u zatvorenom i na otvorenom prostoru Pepelnice (Sphaerotheca macularis, Podosphaera macularis), antraknoza ploda (Colletotrichum acutatum), siva pegavost lista (Mycosphaerella fragariae), crna pegavost lista (Alternaria spp.) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze formiranja sporednih stabala do pune zrelosti plodova. 3 dana
Paradajz, u zatvorenom i na otvorenom prostoru Crna pegavost lista (Alternaria solani), plesnivost lista (Fulvia fulva) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana
Paprika, plavi patlidzan u zatvorenom prostoru Pepelnice (Leveillula taurica, Erysiphe lycopersici, Oidium lycopersici), crna pegavost lista(Alternaria solani) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana
Dinja, lubenica, krastavac i tikvica u zatvorenom prostoru Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Golovinomyces cichoracearum), crna pegavost lista (Alternaria cucumerina), gumozna plamenjača stabla (Didymella bryoniae), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana

Posebne napomene:
CYDELI® TOP je u skladu sa programima integralnog upravljanja štetnim organizmima (IPM). Nije štetan za korisne insekte koji se koriste u staklenicima, kada se koristi u skladu sa uputstvom za primenu. CYDELI® TOP se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše dva puta u dinjama, lubenicama, krastavcu, tikvicama, paprici i plavom patlidžanu, dok se u jagodama i paradjzu može primeniti jednom u polju, a dva puta u zatvorenom prostoru. Interval između dva tretiranja je 10 dana.