Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jagoda, u zatvorenom i na otvorenom prostoru Pepelnice (Sphaerotheca macularis, Podosphaera macularis), antraknoza ploda (Colletotrichum acutatum), siva pegavost lista (Mycosphaerella fragariae), crna pegavost lista (Alternaria spp.) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze formiranja sporednih stabala do pune zrelosti plodova. 3 dana
Paradajz, u zatvorenom i na otvorenom prostoru Crna pegavost lista (Alternaria solani), plesnivost lista (Fulvia fulva) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana
Paprika, plavi patlidzan u zatvorenom prostoru Pepelnice (Leveillula taurica, Erysiphe lycopersici, Oidium lycopersici), crna pegavost lista(Alternaria solani) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana
Dinja, lubenica, krastavac i tikvica u zatvorenom prostoru Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Golovinomyces cichoracearum), crna pegavost lista (Alternaria cucumerina), gumozna plamenjača stabla (Didymella bryoniae), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana

Posebne napomene:
CYDELI® TOP je u skladu sa programima integralnog upravljanja štetnim organizmima (IPM). Nije štetan za korisne insekte koji se koriste u staklenicima, kada se koristi u skladu sa uputstvom za primenu. CYDELI® TOP se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše dva puta u dinjama, lubenicama, krastavcu, tikvicama, paprici i plavom patlidžanu, dok se u jagodama i paradjzu može primeniti jednom u polju, a dva puta u zatvorenom prostoru. Interval između dva tretiranja je 10 dana.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CIDELY TOP”

Your email address will not be published. Required fields are marked