CIDELY TOP

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrat za disperziju (DC)

Pouzdan partner

CYDELI® TOP je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti lista, antraknoze  i krastavosti plodova u povrtarstvu i voćarstvu.

Način delovanja:
CYDELI® Top 
je folijarni fungicid koji sadrži dve aktivne materije, difenokonazol koji pripada grupi triazola i ciflufenamid nepoznatog mehanizma delovanja. Difenkonazol je aktivna materija koja osim preventivnog delovanja na površini biljnih delova, pokazuje i izraženo kurativno delovanje pa može da zaustavi već postojeće zaraze i dalje širenje oboljenja. Ciflufenamid je aktivna materija iz grupe fenilacetamida. U biljci se širi translaminarno, a uz dodatno delovanje gasnom fazom doprinosi homogenoj distribuciji CYDELI® TOP-a po biljnim delovima do kojih kapi rastvora preparata ne mogu dospeti. Odlikuje se preventivnim i kurativnim delovanjem.
CYDELI® Top zbog jedinstvenog načina delovanja može da zaustavi razvoj patogena u različitim fazama razvoja. CYDELI® TOP primenjen preventivno sprečava formiranje haustorija i razvoj micelije, a u kasnijoj fazi sprečava sporulaciju gljive.

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jagoda, u zatvorenom i na otvorenom prostoru Pepelnice (Sphaerotheca macularis, Podosphaera macularis), antraknoza ploda (Colletotrichum acutatum), siva pegavost lista (Mycosphaerella fragariae), crna pegavost lista (Alternaria spp.) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze formiranja sporednih stabala do pune zrelosti plodova. 3 dana
Paradajz, u zatvorenom i na otvorenom prostoru Crna pegavost lista (Alternaria solani), plesnivost lista (Fulvia fulva) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana
Paprika, plavi patlidzan u zatvorenom prostoru Pepelnice (Leveillula taurica, Erysiphe lycopersici, Oidium lycopersici), crna pegavost lista(Alternaria solani) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana
Dinja, lubenica, krastavac i tikvica u zatvorenom prostoru Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Golovinomyces cichoracearum), crna pegavost lista (Alternaria cucumerina), gumozna plamenjača stabla (Didymella bryoniae), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) 100 ml/1000 m² (100 ml/100 l vode) 3 dana

Posebne napomene:
CYDELI® TOP je u skladu sa programima integralnog upravljanja štetnim organizmima (IPM). Nije štetan za korisne insekte koji se koriste u staklenicima, kada se koristi u skladu sa uputstvom za primenu. CYDELI® TOP se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše dva puta u dinjama, lubenicama, krastavcu, tikvicama, paprici i plavom patlidžanu, dok se u jagodama i paradjzu može primeniti jednom u polju, a dva puta u zatvorenom prostoru. Interval između dva tretiranja je 10 dana.