NAČIN DELOVANJA:
Protiokonazol i tebukonazol su aktivne materije sa visoko sistemičnim delovanjem. Protiokonazol je posebno delotvoran u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Pokazuje i izrazita protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a naročito je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola u ćeliji gljive. Spiroksamin, zahvaljujući sposobnosti brzog prodiranja u list, omogućava i drugim dvema materijama da lakše i brže prodru u unutrašnjost lista i na taj način efikasnije deluju.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se u usevima pšenice i ječma za suzbijanje: prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.), tretiranjem od početka do kraja cvetanja (faze 61 – 65 BBCH skale), pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), tretiranjem od sredine bokorenja do početka cvetanja (faze 23 – 61 BBCH skale), kao i za suzbijanje pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) tretiranjem od početka vlatanja do cvetanja (faze 30 – 65 VVSN skale).

Količina primene je 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²).

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Pšenica i ječam – 35 dana

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta, na istoj površini.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CELLO”

Your email address will not be published. Required fields are marked