Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

MALINA

0,05% (5 ml u 10 l vode)

Tretiranje izvršiti kada se utvrdi prisustvo imaga, neposredno pred cvetanje

JABUKA

0,05% (5 ml u 10 l vode)

Tretman tokom vegetacije, u fazi piljenja gusenica i drugo 10 -14 dana kasnije

PARADAJZ (u zatvorenom prostoru)

0,02 – 0,05 % (2 do 5 ml u 10 l vode)

Tretman po pojavi štetnih organizama

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Piretroidi, a ispoljava delovanje kao modulator natrijumovih kanala.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke i malininog cvetojeda (Anthonomus rubi).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat je toksičan za pčele pri direktnoj izloženosti. Ne prskati za vreme cvetanja. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti jabukovog smotavca i malininog cvetojeda ovaj preparat ne primenjivati više od 2 puta tokom vegetacije u zasadu jabuke i ne više od jednog tretiranja zasada maline na istoj površini. Priprema preparata za primenu se vrši tako što određenu količinu preparata treba, uz stalno mešanje, preneti u sud u kome se nalazi odgovarajuća količina vode. Preparat se primenjuje folijarno, svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretirnje iz vazduhoplova nije dozvoljeno Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže glikol ili bilo koji alkohol, kao ni sa preparatima alkalne reakcije. Ukoliko nema iskustva, željenu kombinaciju treba ispitati na manjoj površini.