Način delovanja
Ukoliko dođe do preoravanja ozime uljane repice na tretiranim površinama mogu se sejati: jari ječam, jara pšenica, ovas, krompir, krompir, šećerna repa, jara uljana repica, kukuruz, grašak, pasulj, suncokret i semenski lan.

Iste jeseni za setvu uljane repice ili pšenice oranje treba da bude najmanje na dubini od 20 cm.

Mogućnost mešanja
Može se mešati i sa drugim herbicidima i insekticidima, uz predhodnu probu na malim površinama. Nema posebnih naznaka za nemogućnost mešanja.

Beli kupus
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,0 – 2,5 l/ha 5 – 6 dana nakon rasađivanja jednom, na istoj površini u istoj godini

Repica/repa
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,5 l/ha Posle setve, a pre nicanja useva jednom, na istoj površini u istoj godini