Problemi koje možete rešiti

  • Pegavost lišća šećerne repe

    Pegavost lišća šećerne repe

 

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvo tretiranje izvršiti po pojavi prvih simptoma, pa do momenta inteziteta zaraze 5%, a naredno tretiranje u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja.

  • Količina primene: 0,25 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
  • Karenca: 35 dana za koren šećerne repe