NAČIN DELOVANJA:

Preparat Betanal Tandem je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Betanal Tandem primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnnjih širokolisnih i uskolisnih korova, trokratno količinama 1,0 + 0,6 + 1,0 l/ha ili 0,8 + 1,0 + 0,8 l/ha, pri čemu ukupna količina ne sme da pređe 2,6 l/ha. Sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova ( faze 10-18 VVSN skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Tretirati u vremenskim u razmacima od 5-10 dana. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini toku godine: jednom u vidu trokratne primene.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Betanal Tandem se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila (Furore Super) radi delovanja na specifične korovske vrste. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

90 dana za šećernu repu.

NAPOMENE:

preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C; kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 – 3 dana; – za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo.