NAČIN DELOVANJA:

Preparat Betanal Tandem je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Betanal Tandem primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnnjih širokolisnih i uskolisnih korova, trokratno količinama 1,0 + 0,6 + 1,0 l/ha ili 0,8 + 1,0 + 0,8 l/ha, pri čemu ukupna količina ne sme da pređe 2,6 l/ha. Sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova ( faze 10-18 VVSN skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Tretirati u vremenskim u razmacima od 5-10 dana. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini toku godine: jednom u vidu trokratne primene.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Betanal Tandem se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila (Furore Super) radi delovanja na specifične korovske vrste. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

90 dana za šećernu repu.

NAPOMENE:

preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C; kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 – 3 dana; – za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BETANAL TANDEM”

Your email address will not be published. Required fields are marked