BASAR

Категорије: ,

Опис

Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  S-metolahlor
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje
S-metolahlor je selektivni herbicid iz grupe hloracetamida. Biljke ga usvajaju stabaocetom klijanaca korova i korenom i potom translociraju akripetalno. Inhibira proces ćelijske deobe, odnosno sintezu masnih kiselina.
Karenca  70 dana – silažni kukuruz
Obezbeđena vremenom primene – kukuruz za zrno, soja, šećerna repa, suncokret
Koncentracija  1 – 1.5 l/ha
Primena  kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret
Pakovanje  200 ml, 1 l