Klasa   Herbicidi
Opis   Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Nikosulfuron
Formulacija   koncetrovana uljna suspenzija
Delovanje   Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – kukuruz
Koncentracija   1 – 1.25 l/ha
Primena   kukuruz
Pakovanje   300ml, 1 l, 10 l