Način delovanja
Ukoliko dođe do ranog skidanja useva ili preoravanja na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita, soja i lucerka.

Može izazvati ožegotine kod osetljivih sorti krompira.

Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive useve i zasade (vinova loza, voće, duvan, šećerna i stočna repa).

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima

Krompir
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 – 15 cm. jednom, na istoj površini u istoj godini

Kukuruz šećerac
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista. jednom, na istoj površini u istoj godini

Lucerka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada je visine 10-15 cm

Običan grašak
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 1,5 – 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm jednom, na istoj površini u istoj godini

Soja
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 1,1 – 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske. jednom, na istoj površini u istoj godini