Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Delovanje
Azin® 500 SC je selektivni sistemični herbicid iz grupe triazina. Usvaja se listom i korenom i koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Dovodi do inhibiranja transporta elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni):
– 1,5 l/ha (za aridna područja i zemljišta sa 1 – 3% humusa)
– 1,5 – 2,5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (faze 00-13 BBCH), a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Dragon 480 SL do fenofaze trećeg lista.
→ Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humusnim zemljištima (manje od 1% humusa).
→ Nema ograničenja u plodoredu posle primene ovog herbicida. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.

 

Aktivna materija

Terbutilazin 500 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

1,5 – 2,5 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Merkantilni kukuruz – obezbeđena vremenom primene
Silažni kukuruz – 63 dana

Pakovanje

1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AZIN 500 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked