Sistemični fungicid, sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice, fuzarioze klasa pšenice i pegavosti lista šećerne repe|

Delovanje
ARCON EXTRA je fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Blumeria graminis), fuzarioze klasa pšenice (Fusarium sp.) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Azoksistrobin je a.m. koja ima sistemično delovanje i izaziva inhibiciju procesa respiracije (QoL fungicid), koji dovodi do inhibicije klijanja spora i porasta micelije. Ciprokonazol, takođe, ima sistemično delovanje, a posebno ga odlikuje snažno kretanje kroz tkivo i kurativno delovanje na razvoj micelije u biljnom tkivu. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 11 (Azoksistrobin); 3 (Ciprokonazol).

Primena
Pšenica:
– Pepelnice pšenice (
Blumeria graminis), fuzarioze klasa pšenice (Fusarium sp.); 0,5 l/ha-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m²), od vlatanja do početka klasanja (BBCH 30-51) za suzbijanje prourokovača pepelnice (Blumeria graminis) i od kraja klasanja do punog cvetanja (BBCH 59-65) za suzbijanje prouzrokovača fuzarioza klasa pšenice (Fusarium sp).
Šećerna repa:
– Pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), 0,6 l/ha-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100 m²), za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) preparat treba primeniti u toku intenzivnog rasta biljaka po pojavi simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja, a po potrebi i ranije ako postoji veliki infekcijski potencijal.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Preparat treba primeniti preventivno, kad god je to moguće
→ Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, ali bi pre svake primene trebalo proveriti kompatibilnost
→ Ima dobro delovanje i na siva pegavost pšenice (
Septoria spp.)
→ Može se primeniti i u ječmu
→ Ispoljava visoku efikasnost i u suzbijanju prouzrokovača truleži u usevu suncokreta
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materija

Azoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

45 dana pšenica,
21 dan šećerna repa

Pakovanje

1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ARCON EXTRA”

Your email address will not be published. Required fields are marked