APRON XL 350 ES

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

APRON® XL 350 ES – Fungicid za tretiranje semena suncokreta u cillju suzbijanja plamenjače na semenu i mladim biljkama.

APRON® XL 350 ES  (Metalaksil-M) sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, koji se primenjuje za tretiranje semena suncokreta, u procesu dorade ili pred setvu, radi suzbijanja prouzrokovača plamenjače (Plasmopara halstedii), u količini od 300 ml na 100 kilograma semena suncokreta uz dodatak 300 do 500 ml vode. Preparat se primenjuje najranije 6 meseci pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena suncokreta.

Категорије: ,

Опис

NAPOMENE

 • APRON® XL 350 ES  se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano
 • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje
 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja
 • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda
 • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata
 • Ukoliko se tretirano seme ostavlja za setvu u narednoj sezoni, treba pre setve proveriti njegovu klijavost
 • APRON® XL 350 ES  se ne sme primeniti za tretiranje semena suncokreta koje sadrži više od 16% vlage

MOGUĆNOST MEŠANJA

Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama
pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).

Usev

Količina primene

Vreme primene

Napomena

suncokret

u količini od 300 ml na 100 kilograma semena uz dodatak 300 do 500 ml vode

u doradi semena

1 tretman u toku godine

PREDNOSTI

 • Obezbeđuje ravnomerno nicanje useva i formiranje optimalnog sklopa biljaka
 • Olakšava kasnije izvođenje agrotehničkih mera kao što je suzbijanje korova, prihrana I žetva useva
 • Ne utiče negativno na klijavost semena suncokreta ukoliko ostane za setvu naredne godine
 • Može se nalaziti na semenu zajedno sa insekticidima za tretiranje semena bez opasnosti od negativnog delovanja