NAPOMENE

 • APRON® XL 350 ES  se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano
 • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje
 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja
 • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda
 • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata
 • Ukoliko se tretirano seme ostavlja za setvu u narednoj sezoni, treba pre setve proveriti njegovu klijavost
 • APRON® XL 350 ES  se ne sme primeniti za tretiranje semena suncokreta koje sadrži više od 16% vlage

MOGUĆNOST MEŠANJA

Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama
pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).

Usev

Količina primene

Vreme primene

Napomena

suncokret

u količini od 300 ml na 100 kilograma semena uz dodatak 300 do 500 ml vode

u doradi semena

1 tretman u toku godine

PREDNOSTI

 • Obezbeđuje ravnomerno nicanje useva i formiranje optimalnog sklopa biljaka
 • Olakšava kasnije izvođenje agrotehničkih mera kao što je suzbijanje korova, prihrana I žetva useva
 • Ne utiče negativno na klijavost semena suncokreta ukoliko ostane za setvu naredne godine
 • Može se nalaziti na semenu zajedno sa insekticidima za tretiranje semena bez opasnosti od negativnog delovanja

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “APRON XL 350 ES”

Your email address will not be published. Required fields are marked