AMISTAR EXTRA 280SC

AMISTAR Extra 280 SC je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje najznačajnijih bolesti lista i stabla u usevu pšenice i ječma. Takođe se primenjuje u usevu suncokreta za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis spp.), sivomrke pegavosti (Diaporthe helianthi) i bele truleži suncokreta (Sclertoinia sclerotioum), kao i u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercoposra beticola).

Način delovanja:
Kombinacija ciprokonazola i azoksistrobina pruža vrhunsko fungicidno delovanje na glavne prouzrokovače oboljenja pšenice, ječma, šećerne repe i suncokreta. Ciprokonazol pruža kurativnost, dok se azoksistrobin odlikuje lokal sistemičnim delovanjem, zbog čega se dobro kreće kroz lisno tkivo pa biljku štiti spolja i iznutra. Biljke ostaju duže fotosintetski aktivne što za rezultat ima produženje vegetacije, bolji hektolitar i dokazano veći prinos.

Категорије: ,

Опис

Preporučena količina primene u usevima pšenice, ječma, suncokreta i šećerne repe je 0,75 l/ha.

Primena:

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca

Pšenica

Pepelnica (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), siva pegavost lista (Septoria tritici)

0,5-0,75 l/ha

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

45 dana

Ječam

Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres), pepelnica (Erysiphe graminis)

0,5-0,75 l/ha

45 dana

Suncokret

Siva trulež (Botrytis spp.), sivomrka pegavost (Diaporthe/Phomopsis helianthi), bela trulež (Sclertoinia sclerotioum),

0,5-0,75 l/ha

Od početka butonizacije do cvetanja

28 dana

Šećerna repa

Siva pegavost lista (Cercospora beticola)

0,5-0,75 l/ha

Po pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljena.

21 dan

Mogućnost mešanja:
Pre mešanja AMISTAR EXTRA 280 SC sa drugim preparatima napraviti prethodnu test probu, radi fizičke kompatibilnosti i eventualne osetljivosti gajenih biljaka.