Način delovanja
Preparat AlverdeQl) deluje na potpuno drugačiji način. Aktivna materija metaflumizon direktno deluje na ključni enzim i blokira protokjona kroz natrijumski kanalu nervnom sistemu insekta, pri čemu aktivna materija ne mora prethodno da se aktivira metaboličkim putem. To je jedinstveno svojstvo ovog preparata i razlog što je aktivnu materiju metaflumizon ekspertska grupa IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) priznala kao jedinstvenu aktivnu materiju sa novim mehanizmom delovanja i svrstala je u novu IRAC grupu 228. Ne postoji ukrštena rezistentnost sa karbamatirna, neonikotinoidima, organofosfatima i piretroidima. Zato je preparat Alverde® trenutno jedini registrovani insekticid svrstan u klasu 84, sa kojim može da se vrši aktivna kontrola rezistentnosti u suzbijanju krompirove zlatice i velikog kupusara, rezistentne na piretroide. Insekti prestaju da grizu biljku čim usvoje aktivnu materiju, tako da nema daljeg oštečivanla biljne kulture(„anti-feeding“ efekat). Alverde® se posebno odlikuje odličnim dejstvom na larvu u svim stadijumima i na odraslog insekta, kao i izuzetnom selektlvnošču.

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa preparatima na bazi iprodiona

Beli kupus
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Veliki kupusar 1 l/ha U vreme pojave prvih gusenica Dva puta na istoj površini u toku godine

Krompir
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Krompirova zlatica 0,20 – 0,25 l/ha Tretirati kada preovladavaju mlađi larveni stupnjevi (I-III) Dva puta u toku godine na istoj površini