Klasa  Pomoćna sredstva
Opis  Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Izodecil alkohol etoksilat
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  Alteox T prima je pomoćno sredstvo – okvašivač, koji se primenjuje sa herbicidom Okvir za suzbijanje korova u usevu soje, lucerke i kukuruza. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost, trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje.
Karenca   Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje
Koncentracija  0.20%
Primena  soja, lucerka, kukuruz
Pakovanje  200 ml, 1 l