Insekticid širokog spektra delovanja, sa kontaktnom i digestivnom aktivnosti za suzbijanje skladišnih insekata i biljnih vaši u usevu duvana

Primena
U praznim skladištima: primenjuje se prskanjem i orošavanjem u količini od 0,75-1,5ml na 1m2 uz
dodatak 25-150ml vode na 1m2 za suzbijanje pirinčanog žiška (
Sitophilus oryzae) dva dana pre unošenja robe. Primenjuje se automatskim dozatorima.

U usevu duvana: za suzbijanje lisnih vaši (Myzus persicae) na početku formiranja kolonija, u količini
0,5-1 l/ha, odnosno 5-10 ml na 100 m2 na početku formiranja kolonija.

Aktivna materija

Pirimifos-metil 500 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju-EC

Utrošak vode

200-400 l/ha (duvan)
25 – 150 ml/m2 (skladišta)

Karenca

14 dana za duvan
3 dana u zatvorenom skladištu

Pakovanje

100ml, 1l