AFFIRM OPTI

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Nova „VISIQ” tehnologija u Vašem voćnjaku

AFFIRM® OPTI je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella), jabukovog savijača (Adoxophyes spp., Archips spp., Spilonota spp.), lisnih minera (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardela, Perileucoptera spp.) u jabukama, kruškama, dunjama i šljivinog smotavca (Cydia funebrana) u šljivama

Način delovanja:
AFFIRM® Opti je insekticid na bazi aktivne materije emamektin benzoat, izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Deluje kontaktno i digestivno, a poseduje i izraženo translaminarno kretanje u tretiranim biljnim delovima, što mu obezbeđuje bolje i duže delovanje.

AFFIRM® Opti pripada novoj generaciji Syngentinih insekticida, dobijenih pomoću dve inovativne tehnologije: VISIQ® i PEPIT®. Nova VISIQ tehnologija obezbeđuje uštedu preko dužeg perioda zaštite, povećanu efikasnost i nižu količinu primene. Inovativna formulacija štiti čestice emamektin benzoata od razarajućeg efekta UV zračenja, produžava zaštitu do dve nedelje, povećava efikasnost i pouzdanost tretmana. Naprednu PEPIT® formulaciju granula karakteriše lako rukovanje, bezbednost za korisnika i superiorna svojstva nanošenja. Iako je reč o granulama, kada se sipaju u rezervoar prskalice, ponašaju se kao tečnost, bez formiranja prašine. AFFIRM® OPTI pomešan sa vodom brzo se rastvara i može odmah da se nanosi. Bolja kvašljivost i mešanje obezbeđuje visoku selektivnost u mešavini sa fungicidima.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta Štetni organizmi koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka, kruška, dunja Jabukov smotavac (Cydia pomonella), jabukov savijač (Adoxophyes spp., Archips spp., Spilonota spp.), lisni mineri (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardela, Perileucoptera spp.) 2 kg/ha Od pojave ploda veličine 5-10 mm do sazrevanja, za suzbijanje prve generacije smotavca. Prvo tretiranje obaviti pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave”, a drugo 7-10 dana nakon prvog. 7 dana
Šljiva Šljivin smotavac (Cydia funebrana) 2,5 kg/ha Od formiranja plodnika i opadanja cvetnih listića do sazrevanja, za suzbijanje prve generacije smotavca. Prvo tretiranje obaviti pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave”, a drugo 7-10 dana nakon prvog. 7 dana