Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka Jabukov smotavac (Cydia pomonella) 0,25-0,3% + 0,25% mineralno ulje Pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave”

7 dana

Kupus Kupusar (Pieris brassicae)

1,5-2 kg/ha

U vreme pojave prvih gusenica

3 dana

Paradajz i parika u staklenicima i plastenicima Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

1,5-2 kg/ha

U vreme pojave prvih gusenica

3 dana

Posebne napomene:
Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primenjivati AFFIRM® 095 SG više od dva puta tokom vegetacione sezone u zasadu jabuke i tri puta u usevu kupusa, paradajza i paprike. Ne preporučuje se njegova primena u vreme cvetanja.

Mogućnost mešanja:
U kombinaciji sa mineralnim uljima, AFFIRM® 095 SG se ne sme primenjivati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana.