AFFIRM 095 SG

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Vodorastvorljive granule (SG)

AFFIRM® 095 SG je nesistemični insekticid sa izvesnim tranlsaminarnim kretanjem i digestivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u jabukama, kupusara (Pieris brassicae) u kupusu i pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u paradajzu i paprici.

Način delovanja:
AFFIRM® 095 SG je insekticid na bazi aktivne materije emamektin benzoat, izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, pa se može koristiti u integralnim programima zaštite. Deluje kontaktno i digestivno (prilikom ishrane). Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka Jabukov smotavac (Cydia pomonella) 0,25-0,3% + 0,25% mineralno ulje Pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave”

7 dana

Kupus Kupusar (Pieris brassicae)

1,5-2 kg/ha

U vreme pojave prvih gusenica

3 dana

Paradajz i parika u staklenicima i plastenicima Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

1,5-2 kg/ha

U vreme pojave prvih gusenica

3 dana

Posebne napomene:
Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primenjivati AFFIRM® 095 SG više od dva puta tokom vegetacione sezone u zasadu jabuke i tri puta u usevu kupusa, paradajza i paprike. Ne preporučuje se njegova primena u vreme cvetanja.

Mogućnost mešanja:
U kombinaciji sa mineralnim uljima, AFFIRM® 095 SG se ne sme primenjivati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana.