Insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u zasadu jabuke, kupusara u usevu kupusa i pamukove sovice u usevu paradajza

Primena
Affirm® 095 SG je translaminarni insekticid, utrobog delovanja, koji se primenjuje u zasadu, odnosno usevu:

jabuke, za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomenella), u količini 2,5 – 3,0 kg/ha, uz dodatak 0,25% mineralnog ulja, i uz upotrebu 600-1500 l/ha vode, u zavisnosti od bujnostu zasada. Za suzbijanje prve generacije jabukovg smotavca, primenjuju se dva tretmana, prvo tretiranje u fazi pojave “crne glave”, odnosno pred piljenje gusenice, i drugo 10-14 dana kasnije;

kupusa za suzbijanje kupusara (Pierris brassicae) i paradajza za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u količini 1,5 kg/ha, uz dodatak okvašivača, i uz upotrebu 300-600 l/ha vode, u zavisnosti od bujnosti useva. U usevu paradajza i kupusa Affirm 095 SG se primenjuje u dva povezana tretmana, prvo tretiranje izvesti u vreme pojave prvih gusenica štetočine, a drugo 7-10 dana nakon prvog.

Aktivna materija

Emamektin benzoat (250 g/l)

Formulacija

Vodorastvorljive granule (SG)

Utrošak vode

600-1500 l/ha (jabuka) i 300-600 l/ha (kupus, paradajz)

Karenca

7 dana za jabuku, kupus i paradajz

Pakovanje

250g, 1kg