Problemi koje možete rešiti

 • Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća

  Fungicides Pattern Image
 • Paleži klasa

  Fusarium spp. image
 • Pepelnica strnih žita

  Blumeria-graminis-f.-sp
 • Rđe

  Puccinia-triticina
 • Pegavost lišća šećerne repe

  Cercospora beticola image
 • Bela trulež stabla

  Fungicides Pattern Image

 

 

VIŠNJA

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, od početka cvetanja do precvetavanja.
 • Količina primene: 1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za višnju

STRNA ŽITA

U usevu strnih žita se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeriela graminis) i prouzrokovača lisne rđe (Puccinia recondita) tretiranjem od rane faze zastavičara do cvetanja i prouzrokovača truleži klasa (Fusarium sp.) tretiranjem na početku cvetanja.
 • Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 35 dana za strna žita

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvi tretman treba izvršiti kada se na 5% biljaka konstatuje 10 i više pega po listu, a drugi i treći tretman kada se ostvare uslovi za širenje zaraze.
 • Količina primene: samostalno 1,0 l/ha ili 0,75 l/ha Zamir® + 0,5 kg/ha Odeon®
 • Utrošak vode: 400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 28 dana za šećernu repu

ULJANA REPICA

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži stabla (Sclerotinia sclerotiorum). Prvi tretman treba izvršiti početkom cvetanja, a drugi tretman po precvetavanju.
 • Količina primene: 1-1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 35 dana za uljanu repicu