Problemi koje možete rešiti

 • Plamenjača vinove loze

  Fungicides Pattern Image
 • Plamenjača krompira i paradajza

  Plamenjača povrća image

 

 

VINOVA LOZA

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), preventivnim tretiranjem tokom vegetacije pre sticanja uslova za zaražavanje i širenje oboljenja.
 • Količina primene: 1,8-2,0 kg/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 28 dana za vinovu lozu

KROMPIR

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans), preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pre nastanka infekcije.
 • Količina primene: 1,5-1,8 kg/ha
 • Utrošak vode: 300-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 21 dan za krompir