Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Delovanje
VESTICOR® 40 SC je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Mehanizam delovanje ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Kukuruz
• 
Jednokratno: 1 l/ha (10 ml na 100 m²). Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.
• 
Jednokratno: 1,25 l/ha (15 ml na 100 m²). Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), kada je sirak visine 15 – 20cm.
• 
Dvokratno:
– Prvo tretiranje: 0,5 l/ha (5ml na 100m²). Tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2 – 4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
– Drugo tretiranje: 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²). Kada su se jednogodišnji korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15 – 20cm.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Cornisto® i Dragon® 480 SL zbog proširenja delovanja na širokolisne korove.
→ Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se neposredno pre primene preparata primene organofosforni insekticidi, ili ukoliko u vreme primene budu nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturom manjom od 5 stepeni ili izrazita suša).

 

Aktivna materija

Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

1 – 1,25 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

300 ml, 1l, 5l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VESTICOR 40 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked