Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Delovanje
VESTICOR® 40 SC je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Mehanizam delovanje ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Kukuruz
• 
Jednokratno: 1 l/ha (10 ml na 100 m²). Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.
• 
Jednokratno: 1,25 l/ha (15 ml na 100 m²). Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), kada je sirak visine 15 – 20cm.
• 
Dvokratno:
– Prvo tretiranje: 0,5 l/ha (5ml na 100m²). Tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2 – 4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
– Drugo tretiranje: 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²). Kada su se jednogodišnji korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15 – 20cm.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Cornisto® i Dragon® 480 SL zbog proširenja delovanja na širokolisne korove.
→ Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se neposredno pre primene preparata primene organofosforni insekticidi, ili ukoliko u vreme primene budu nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturom manjom od 5 stepeni ili izrazita suša).

 

Aktivna materija

Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

1 – 1,25 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

300 ml, 1l, 5l