Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,004-0,005% (40 – 50 ml na 1000 l vode)

Po pojavi štetočina

KUPUS

0,05 – 0,07

Po pojavi štetočina

ŽITARICE

0,05 – 0,06

Po pojavi štetočina

VINOVA LOZA

0,004-0,006% (40 – 60 ml na 1000 l vode)

Po pojavi štetočina

DELOVANJE:

Vantex 60 CS je insekticid najnovije generacije iz grupe Piretroida, deluje kontaktno i digestivno sa izraženim ”knock-down” efektom.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus ), jabukinog crva (Carpocapsa pommonella ), zelene jabukine vaši (Aphis pommi ), grožđanog moljca (Lobesia botrana ), gusenica kupusara (Pieris brassicae ), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

kompatibilan je sa većinom fungicida i insekticida ali se ne sme mešati sa Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima.