TRIMAXX

Aktivna supstanca

Trineksapak-etil 175 g/l

Категорије: ,

Опис

Trimaxx® je regulator rasta biljaka. Primenjuje se u usevu pšenice od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (faza 31-37 BBCH skale).

U usevu pšenice primenjuje se od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (faza 31-37 BBCH skale).

PŠENICA
Količina primene: 0,4 – 0,6 l/ha
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: obezbeđena vremenom primene za pšenicu