Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Uz herbicide: Harmony 75 WG, Laren Max PX, Principal Plus, Express 50 SX, Cordus 75 WG i Arigo

0, 1% (10 ml u 10 l vode)

U vreme primene odabranog herbicida

Uz herbicid Safari 50 WG

0,05% (5 ml u 10 l vode)

U vreme primene odabranog herbicida

Uz insekticid Coragen 20 SC

0,1%

Za avio tretman

DELOVANJE:

Nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode između kapi i lista, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini, kao i prodiranje kroz list.

SPEKTAR DELOVANJA:

Primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi.

PREPORUKE I NAPOMENA:

Može se mešati sa svim herbicidima iz grupe Sulfonil uree. Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem uz utrošak 200 do 400 litara tečnosti po hektaru. Dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida, a u slučaju pripreme mešavine više herbicida, Trend 90 uvek se dodaje se poslednji. Preparat nije fitotoksičan i ne potpomaže fitotoksičnost herbicida sa kojim se primenjuje.