Klasa:Insekticidi

Opis:Sistemični insekticid sa izraženim digestivnim, ali i kontaktnim delovanjem, za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Spinosad
Formulacija:koncentrovana suspenzija
Delovanje:Spinosad je ograničeni sistemični insekticid sa translaminarim kretanjem koji spada u grupu spinosina (IRAC: 5). Spinosini su alosterični modulatori nikotinskog receptora za acetilholin. Spinosad aktivira nikotinski receptor za acetilholin vezujući se na mestu različitom u odnosu na mesto vezivanja insekticida iz grupe neonikotinoida. Kao posledica ekscitacije u neuronu u centralnom nervnom sistemu dolazi do nepovoljnih kontrakcija i podrhtavanja mišića insekata. Spinosad je biopesticid koji predstavlja mešavinu Spinosina A i Spinosina D, a nastaje kao metabolički produkt zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Deluje kontaktno i digestivno na štetne insekte.
Karenca:7 dana – jabuka
Koncentracija:0,5 l/ha
Primena:jabuka
Pakovanje:1 l