Delovanje
Token 100 EC je sistemični fungicid iz hemijske grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

Primena
• Vinova Loza – Pepelnica (Uncinula necator); 0,025% (2,5 ml na 100 m²). Preventivno, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Token 100 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta u toku godine, ukuljučujući i primenudrugih triazola ili fungicida istog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola), uz razmak između dva tretiranja od 10-14 dana.
→ Preparat se može mešati sa drugim fungicidima na bazi kaptana – Primus 80 WG..

Aktivna materija

Penkonazol 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

0,025%

Utrošak vode

600-1000 l/ha

Karenca

Vinova loza – 28 dana

Pakovanje

100ml, 250ml, 1l