Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka Pepelnica (Podosphaera leucotricha)

5-7 kg/ha

Preventivno pre pojave oboljenja, od faze zelenih listića 5-10 mm iznad ljušture pupoljka do faze prečnik ploda 40 mm

14 dana

Vinova loza Pepelnica (Uncinula necator)

5-7 kg/ha

Preventivno pre pojave oboljenja, od faze 3-4 lista do faze zatvaranja grozda

28 dana

Leska Pepelnica (Phyllactinia guttata)

200-500 g u 100 l vode

Preventivno tokom vegetacije u uslovima povoljnim za pojavu pepelnice ili najkasnije po pojavi prvih simptoma

5 dana

Borovnica Pepelnica (Sphaerotheca mors-uvae)

4-5 kg/ha

Pre sticanja uslova za pojavu oboljenja ili po pojavi prvih simptoma

7 dana

Posebne napomene: Na temperaturama nižim od 16°C efekat sumpora je slabiji zbog manje isparljivosti sumpora, ali sa povećanjem temperature povećava se i njegova efikasnost. Ne primenjivati na temeperaturama višim od 28°C jer može doći do pojave fitotoksičnosti na tretiranim biljkama. Količina primene je u direktnoj zavisnosti od temperature vazduha u periodu primene i delovanja, tako da se veće količine preparata koriste na nižim temperaturama, dok se na višim temperaturama preporučuje korišćenje niže doze primene. Može se primeniti 4 puta u toku jedne godine, na istoj površini, u alternativnoj primeni sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida, uz uslov da je pH vrednost mešavine neutralna. Ne sme se mešati sa preparatima izrazito alkalne i izrazito kisele reakcije.