Klasa   Herbicidi
Opis   Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Metsulfuron – metil
Formulacija   vododisperzibilne granule
Delovanje   Metsulfuron – metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – pšenica, ječam
Koncentracija   10 g/ha
Primena   pšenica, ječam
Pakovanje   10 g