Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KUKURUZ

1,5 – 2,5 (15-25 ml na 100 m2)

Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza, a pre nicanja ili u fazi nicanja korova

SUNCOKRET

1-1,5 (15-25 ml na 100 m²)

Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva suncokreta i korova

DELOVANJE: aktivna materija Terbutilazin pripada grupi Triazina. Herbicid suštinski deluje kaoinhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova.

SPEKTAR DELOVANJA
jednogodišnjie širokolisne korovske vrste:
štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), crvena vidovčica
(Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), vijušac njivski
(Bilderdykia convolvulus), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula
obična (Datura stramonium),lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bezmirisna
kamilinca (Matricaria inodora), mišjakinja obična (Stellaria media), tušt (Portulacea
oleracea), pomoćnica obična (Solanum nigrum),
– zadovoljavajuće suzbija tatula obična (Datura stramonium), dvornik veliki
(Polygonum lapathifolium), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media),
a zadovoljavajuće suzbija tatula (Datura stramonium), dvornik veliki (Polygonum
lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium
strumarium).
PREPORUKE I NAPOMENE:
doza primene zavisi od tipa zemljišta na kome se primenjuje.
Može se mešati sa preparatima na bazi Bentazona, Dimetenamida-P,
Dikamba, Klopiralida, Mezotriona, Nikosulfurona, Rimsulfurona,
Prosulfurona, S-metolahlora i Izoksaflutola. Ne sme se primenjivati na
slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. Primenjuje se uz 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2)