Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,08 – 0,014 % (1,2 – 1,4 g na 10 l vode)

Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja

PARADAJZ

0,06 – 0,1 (0,6 – 1,0 g/100m2)

Na početku formiranja kolonije vaši

PAPRIKA

0,012 – 0,014 (1,2 – 1,4 g/100m2)

Na početku formiranja kolonije vaši

KRASTAVAC

0,06 – 0,1 (1,2 – 1,4 g/100 m²)

Na početku formiranja kolonije vaši

DELOVANJE:

Teppeki 500 WG je insekticid-aficid iz nove grupe piridinneksakarboksamida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Deluje kontaktno i želudačno već nakon 1 sata od usvajanja, a smrt nastupa nakon 2 do 5 dana u zavisnosti od izgladnjivanja štetočine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju lisnih vaši (Aphididae ), zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi ), pepeljaste vaši jabuke (Disaphis plantaginea ), zelene breskvine vaši (Myzus persicae ), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat Teppeki 500 WG odlikuje duga perzistentnost na biljkama (14 do 21 dan) što omogućava punu zaštitu tokom cvetanja ako se primeni pre cvetanja. Takođe, karakterišu da odlične toksikološke i ekotokskološke osobine. Ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih vaši, te nije razvrstan u grupe otrova. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integralne zaštite bilja. U zemljama EU Teppeki 500 WG prestavlja nezamenjivo rešenje u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u dozi od 160 do 200 g/ha. Primenjuje se i u usevima krompira, žitarica, suncokreta, paprika, dinje, paradajza, cveća i ukrasnog bilja. Najnovija ispitivanja ukazuju i na izuzetnu efikasnost u suzbijanju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u konc. 0,016 % uz dodatak okvašivača.