Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,2 – 0,25 (2 – 2,5 ml na 100 m²)

Primena od počeka vegetacije, pa sve do zatvaranja grozda (faze 13-77 BBCH skale)

DELOVANJE: fungicid na bazi nove aktivne materije Prokvinazid iz grupe Kvinazolinona, sa jedinstvenim načinom delovanja. Prokvinazid deluje preventivno na prouzrokovača pepelnice vinove loze i to dvojako: hemijski i biohemijski. Hemijsko delovanje se ogleda u poremećaju klijanja spore tako što inhibira formiranje apresorija koja zatim ne može da izvrši infekciju. Biohemijsko delovanje podrazumeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimuliše imuno sistem biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (
Uncinula necator)

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat Talendo® se primenjuje isključivo preventivno pre ostvarene infekcije.
Preporuka je primena u blok tretmanu (2 do 3 puta). Kompatibilan sa većinom
registovanih preparata na bazi 
FlusilazolaCinoksanilaFamoksadonaFolpeta,
IndoksakarbaMetomila. Preporučuje se testiranje tank mešavine na manjim
površinama. Ne primenjivati preparat: na biljke pod stresom, na biljke vlažne
od kiše ili rose, kroz sisteme za navodnjavanje, na biljke gajene u kontejnerima,
na hidroponije, niti ukrasno bilje. Ne primenjivati na veoma lakim peskovitim
zemljištima sa malim sadržajem organske materije. Utrošak vode od 600 do 1000 litara po hektaru.