Problemi koje možete rešiti

 • Lipica teofrastova

  Lipica teofrastova
 • Ambrozija

  Ambrozija
 • Pepeljuga obična

  Pepeljuga obična
 • Srcolisna pepeljuga

  Srcolisna pepeljuga
 • Tatula

  Tatula
 • Ptičiji dvornik

  Ptičiji dvornik
 • Pomoćnica

  Pomoćnica
 • Sirak divlji iz semena

  Sirak divlji iz semena
 • Čestoslavica persijska

  Čestoslavica persijska
 • Divlji sirak iz rizoma

  Divlji sirak iz rizoma
 • Poponac

  Poponac
 • Zubača

  Zubača

 

STRNIŠTA

Taifun® je neselektivni sistemični herbicid. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova na strništima.

 • Količina primene: 3-10 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: nije definisana za primenu na strništu