Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Jabuka

0,015-0,02% (1,5 – 2 ml u 10 l vode)

Preventivni tretmani tokom perioda primarnih zaraza jabuke, od fenofaze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa do plodova razvijenih do veličine 20 mm (11-72 BBCH )

Jabuka

0,02% (2 ml u 10 l vode)

Kurativni tretmani nakon ostvarene zaraze

Ruža

0, 05 % (5 ml u 10 L vode).

Tretmani od početka vegetacije do cvetanja

Vinova loza

0, 01-0, 015 % ( 1-1, 5 ml u 10 l vode)

Tretiranje od početka vegetacije do faze bobice veličine graška (11- 75 BBCH skale)

DELOVANJE: Suzbija veći broj fitopatogenih gljivica iz rodova Erysiphae, Puccinia, Septoria, Monilinia, Podosphaera. Systhane 240 EC je sistemik sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Aktivna materija Miklobutanil spada u grupu Triazola i inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C14), sprečavajući razvoj gljive. Poseduje i translaminarno kretanje.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator ), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ) i pepelnice ruže (Sphaeroteca pannosa var. rosae )

PREPORUKE I NAPOMENA:

Intervali između dva uzastopna tretiranja 14 do 21 dan. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja osim praparata na bazi folpeta, mankozeb+metalaksil i vinklozolina i preparatima izrazito bazne reakcije. Kada se preparat meša sa WP, WG ili SC formulacijama, prvo ih treba rastvoriti u malo vode, a zatim u ostatak vode dodati Systhane 240 EC. Tretiranja izvesti sa utroškom vode u zasadima jabuke od 1000 l/ha (10 l na 100 m2 ), u zasadima vinove loze 600 – 1000 l/ha (6 –10 l na 100 m2 ), a u zasadima ruže 200 – 500 l/ha (2 –5 l na 100 m2 ).
Pri primeni u zasadu ruža proveriti sortnu osetljivost. Tretiranja iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Efikasan i dokazan protiv svih vrsta pepelnica sa sporednim delovanjem na sve vrste lisnih pegavosti i venturiju.