o Izvanredna osobina ovog hibrida je da obezbeđuje izuzetno visok nivo stabilnosti prinosa u različitim uslovima proizvodnje i uz to u optimalnim uslovima obezbeđuje izuzetno visoke prinose
o Hibrid višestruke namene, pogodan za kombajniranje u zrnu, branje u klipu ili silažu
o Odlikuje se izuzetnin potencijalom prinosa u različitim uslovima proizvodnje
o Kada je u pitanju silaža obezbeđuje i prinos i kvalitet
o Formira visoke, robusne biljke sa srednje pozicioniranim dugim i krupnim klipovima.
o Odlikuje ga odličan „Stay Green“
o Klipovi su sa 18-20 redova izuzetno krupnih i duboko usađenih zrna sa odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti
o U uslovima intenzivne proizvodnje moguće je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj biljaka sa razmakom u redu na 21 cm, dok se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje niži sklop i razmak do 24 cm u redu

Optimalni sklop 60 – 70 000 biljaka/ha.
Razmak u redu 21 – 24 cm.