• Srednje rani Artesian hibrid
  • Odlične proizvodne karakteristike i visok potencijal za prinos
  • Odličan i u sušnijim uslovima proizvodnje
  • Snažan korenov sistem i čvrsto stablo
  • Prilagodljiv različitim tipovima zemljišta
  • Formira krupan klip sa 18-20 redova
  • Zrno velike apsolutne mase
  • Nedostatke sklopa kompenzuje povećanjem klipa
  • Odlikuje se izuzetno dobrim otpuštanjem vlage