• NAJNOVIJI predstavnik Artesian porodice hibrida
  • Poseduje izuzetno visok potencijal prinosa
  • Odlikuje se stabilnošću u različitim uslovima i regionima proizvodnje
  • Ključne agronomske karakteristike – jak korenov sistem, čvrsto i zdravo stablo
  • Formira robusne biljke sa širokim, uspravno postavljenim lišćem i dobrim „Stay green“-om
  • Formira dugačke, masivne klipove sa 20-22 redova zrna
  • Zrna su velike apsolutne mase – teška
  • Mali udeo kočanke (odličan randman), velika masa zrna i broj redova donose siguran, stabilan i visok prinos
  • Odlikuje se tolerantnošću na ključne bolesti kako stabla tako i zrna

Optimalni sklop 60 – 70,000 biljaka/ha
Razmak u redu 21 – 24 cm