Problemi koje možete rešiti

 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image
 • Divlji sirak iz semena

  Sorghum-halepense image
 • Mišjakinja obična

  Herbicides Pattern Image
 • Dimnjača obična

  Herbicides Pattern Image
 • Proso korovsko

  Echinochloa crus gall
 • Livadarka obična

  Livadarka obična
 • Mišji repak

  Mišji repak
 • Mrtva kopriva crvena

  Mrtva kopriva crvena
 • Čestoslavica poljska

  Čestoslavica poljska
 • Kamilica

  Kamilica
 • Tarčužak obični

  Tarčužak obični
 • Štir obični

  Štir obični
 • Bulka obična

  Bulka obična
 • Dvornik obični

  Dvornik obični
 • Dvornik ptičji

  Dvornik ptičji
 • Ljubičica poljska

  Ljubičica poljska
 • Gorušica poljska

  Gorušica poljska
 • Oranj

  Oranj
 • Dimnjača obična

  Dimnjača obična
 • Konica obična

  Konica obična
 • Pomoćnica obična

  Pomoćnica obična

 

 

ULJANA REPICA

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva.

 • Količina primene: 2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Maksimalan broj tretiranja: jednom, svake treće godine, na istoj površini
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu