Način delovanja
U zasadu jabuke količina preparata se smanjuje za 30% ukoliko je visina krošnje manja od 3m, odnosno povećava za 30%, ako je visina krošnje veća od 3m.

U uslovima povećane vlažnosti neophodno je skratiti interval tretiranja sa 14 na 10 ili čak 7 dana. Strobilurine treba primenjivati preventivno kad god je to moguće i isključivo u preporučenim dozama. Strobilurine je najbolje primenjivati u blokovima od 2 do 3 uzastopna tretmana. Između dva bloka treba primeniti preparate iz neke druge hemijske grupe koja nema ukrštenu rezistentnost sa strobilurinima. Izvanrednu efikasnost na venturiju i pepelnicu jabuke pokazuje kombinacija Stroby® DF 200 g/ha + Delan® 700 WG 500 g/ha. Kombinacija sa preparatom Delan® 700 WG obezbeđuje produženo delovanje kao i sprečavanje pojave rezistencije.

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, endosulfana, hlorpirifosa i metidationa

Jabuka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Prava plesan jabuke Za visinu krošnje 2m: 150 g/ha, za visinu krošnje 3m: 200g/kg Pre ostvarivanja uslova za askosporne zaraze tokom trajanja perioda primarnih infekcija Tri do četiri puta u toku godine sa intervalom između dva tretmana 10-14 dana
Vinsko grožđe
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Parazitna gljiva (Fulvia fulva) 200 g/ha Pre cvetanja i posle cvetanja Tri do četiri puta u toku godine sa intervalom između dva tretmana 10-14 dana