Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Fluazifop-p-butil
Formulacija  koncetrat za emulziju
Delovanje  Fluazifop-p-butil spada među najefikasnije graminicide za suzbijanje uskolisnih korova iz grupe arilofenoksipropionata. Inhibira enzime koji su odgovorni za sintezu lipida i vrlo brzo posle tretiranja zaustavlja porast korova. Simptomi delovanja herbicida su vidljivi nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14-21 dana. Pored visoke efikasnosti u suzbijanju korova, Spektrum je veoma selektivan i bezbedan po gajene useve u kojima se primenjuje.
Karenca  28 dana-jabuka, kruška, dunja
42 dana- krompir
49 dana-luk
70 dana -šećerna repa
obezbeđena vremenom primene- suncokret, soja
Koncentracija   0.8-1.3 l/ha
Primena   jabuka, kruška, dunja, šećerna repa, soja, suncokret, krompir, luk
Pakovanje   1 l