Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje

Delovanje
SOJAL® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Soja
– 80 – 100 g/ha
Vreme primene:
Kada je soja u fazi prve do treće troliske (faza 11-13 BBCH skale), a korovi iznikli ili najkasnije kada su u fazi 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Imazar® 40 i Tiffany® 75 WG.
→ Na površinama tretiranim preparatom SOJAL® 75 WG, pre setve svih narednih useva, obavezno je duboko oranje.
→ Ako dodje do preoravanja ili prevremenog skidanja useva soje tretiranog preparatom SOJAL® 75 WG, na tretiranim površinama se odmah može ponovo sejati samo soja.
→ 3 meseca posle primene preparata SOJAL® 75 WG (u jesen iste godine) na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita.

 

Aktivna materija

Oksasulfuron 750 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Količina primene

80 – 100 g/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

80g