Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje

Delovanje
SOJAL® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Soja
– 80 – 100 g/ha
Vreme primene:
Kada je soja u fazi prve do treće troliske (faza 11-13 BBCH skale), a korovi iznikli ili najkasnije kada su u fazi 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Imazar® 40 i Tiffany® 75 WG.
→ Na površinama tretiranim preparatom SOJAL® 75 WG, pre setve svih narednih useva, obavezno je duboko oranje.
→ Ako dodje do preoravanja ili prevremenog skidanja useva soje tretiranog preparatom SOJAL® 75 WG, na tretiranim površinama se odmah može ponovo sejati samo soja.
→ 3 meseca posle primene preparata SOJAL® 75 WG (u jesen iste godine) na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita.

 

Aktivna materija

Oksasulfuron 750 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Količina primene

80 – 100 g/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

80g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SOJAL 75 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked