SMARAGD

PLUS4GRAIN – HIBRID VISOKE ADAPTIBILNOSTI

FAO 350

  • Izrazito visokih prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Klip je dobro pokriven komušinom u toku nalivanja zrna, dok se komušiina otvara u periodu otpuštanja vlage zrna
  • Dobro podnosi visoke letnje temperature
  • Adaptibilan je u proizvodnji na težim (glinovitim) zemljištima
  • Klip je potpuno završen sa 18 redova zrna
  • Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta – setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000
Категорије: ,