Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Mezotrion
Formulacija  koncentrovana suspenzija
Delovanje  Mezotrion je selektivni herbicid iz grupe triketona. Biljke ga usvajaju lisnom masom i korenom i potom translociraju ksilemom i floemom. Inhibira biosintezu karotenoida, inhibicijom enzima 4-HHPD-a. Simptomi su beljenje listova, a zatim nekroza meristemskog tkiva.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – kukuruz
Koncentracija  0.15 – 0.25 l/ha
Primena  kukuruz
Pakovanje  250 ml, 1 l